Heyaboshi คืออะไร
 

Heyaboshi คืออะไร


 

ในโลกปัจจุบันนี้ผู้คน ต้องมีการปรับตัวและวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
และ สภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นความจำเป็นที่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ต้องมีการคิดค้น และพัฒนาขบวนการผลิตให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

 
 
 
          ผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ความเปียกชื้นมักจะประสบปัญหาของการเกิด
กลิ่นอับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคไม่พึงประสงค์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะสินค้าและผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มซักล้าง ( Fabric Care ) และสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม  ( Textile and Garment )
บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้นำเอานวัตกรรม การแก้ปัญหาของการเกิดกลิ่นอับชื้น
จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็น การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมาใช้ภายใต้ชื่อว่า  
          HEYABOSHI มีความหมายว่า " ตากผ้าในห้อง " ซึ่งต้องการสื่อความหมาย
อย่างกว้างๆว่า แม้จะตากผ้าในสภาวะที่ไม่มีแสงแดดก็จะไม่เกิดกลิ่นอับชื้น
               

 
   

 
          กลิ่นอับชื้นเกิด จากเสื้อผ้าเมื่อผ่านการสวมใส่แล้ว ย่อมจะเกิดคราบสกปรกต่างๆ ซึ่งก็คือ คราบโปรทีน และไขมัน ภายใต้สภาวะความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะ จะเกิดขบวนการย่อยสลายโปรทีน และไขมันเหล่านั้นโดยเชื้อแบคทีเรียซึ่งมีอยู่ทั่วไป
ในบรรยากาศ แล้วเกิดเป็นกลิ่นเหม็นอับชื้น ซึ่งอธิบายได้โดยแผนผัง ดังนี้
          หากวงจรดังกล่าวขาดตอนไปอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะสาเหตุจากคราบไขมัน , โปรทีน และสาเหตุจาก สภาวะความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะ ขบวนการดังกล่าวก็จะไม่สมบูรณ์ กลิ่นอับชื้นก็จะไม่เกิดขึ้น
 
                  

การผลิตผ้าที่ทำให้แห้งเร็วกว่าปกต
   
 คัดเลือกเส้นใยและผสมผสาน เส้นใยที่ทำให้เส้นใยแห้งเร็ว
   
 โครงสร้างการถักทอที่ให้ลมผ่านได้ดีมาก ขึ้น ( Air permeability ) ทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น

การ เติมสารตกแต่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และการระคายเคืองใดๆทั้งสิ้น
   
 สารตกแต่งเพื่อยับยั้งการ เกิดแบคทีเรีย
   
 สารตกแต่งที่ช่วยขจัดคราบโปรทีน และย่อยสลายแบคทีเรีย
   
 สารตกแต่งที่ช่วยระบายความชื้นออกจากผ้า ได้เร็วกว่าปกติ
   
 สารตกแต่งที่ช่วยระงับกลิ่น
   
 สารตกแต่งที่ทำให้ซักสะอาดได้ง่าย
 
         หลักการนี้ ถูกนำมาผสมผสานและคัดสรรอย่างเหมาะสม ให้เป็นคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจที่สุด