การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง


  การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ( Breast Self Examination )
 

การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นสิ่งแรกที่ผู้หญิงทุกคน สามารถช่วยป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองไม่ใช่ การคลำ หาก้อนแต่เพื่อให้รู้สึกตนเอง
ถึงธรรมชาติของ เต้านมตนและเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจะสังเกต
ได้ด้วยตนเอง แล้วไปพบแพทย์ ควรตรวจเต้านม ด้วยตนเอง เป็นประจำเดือนละครั้งหลังประจำเดือนหมด  3   วันหากผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้วให้เลือกวันใดวันหนึ่ง
ของเดือนที่จำง่าย เป็นวันตรวจ
วิธีการตรวจ 3 ท่า
 
 
 

 
 
 
 
1. ยีนหน้ากระจก
   ปล่อยแขนข้างลำตัวตามสบายเปรียบเทียบ เต้านม ทั้งสองข้างว่ามี  การบิดเบี้ยว  ของหัวนม      หรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม่
  ประสานมือทั้งสองข้างเหนือศรีษะ แล้วกลับมาอยู่ในท่าเท้าสะเอวพร้อมสำรวจ หาสิ่งผิดปกติ
 

ให้โค้งตัวมาข้างหน้าโดยใช้มือทั้งสองข้างวางบนเข่า หรือเก้าอี้ ในท่านี้เต้านม จะห้อยลง
ไปตรง ๆ  หากมีสิ่งผิดปกติก็จะเห็น ได้ชัดมาขึ้น

 
2. นอนราบ
  นอนในท่าสบายแล้วสอดหมอนหรือม้วน ผ้าใต้ไหล่ขวา(ถ้าต้องการตรวจ เต้านมด้ายข้าง)

ยกแขนขวาเหนือนศรีษะเพื่อให้เต้านม ด้านนั้น แผ่ราบ ซึ่งจะทำให้คลำก้อนเนื้อ
ได้ง่ายขึ้น โดย เฉพาะ ส่วนบน ด้านนอกซึ่งมีเนื้อนมหนามากที่สุดและมีการเกิด มะเร็ง    บ่อยที่สุด
  ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ( ของมือซ้าย)คลำทั่วทั้ง เต้านม และรักแร้
ที่สำคัญคือห้ามบีบ เนี้อเต้านม  เพราะจะทำให้รู้สึกเหมือนเจอก้อนเนื้อซึ่งความจริง
แล้วไม่ใช่
  ถ้าต้องการตรวจเต้านมด้ายซ้าย ให้สอดหมอนหรือม้วนผ้า ใต้ไหล่ซ้าย ยกแขนซ้าย
เหนือศรีษะ ใช้มือขวาตรวจ
3. ขณะอาบน้ำ
  สำหรับผู้หญิงที่มีเต้านมขนาดเล็ก ให้วางมือข้าง เดียวกับเต้านมที่ต้องการตรวจบนศรีษะแล้ว    ใช้มือ อีกข้าง คลำในทิศทางเดียวกับที่คุณใช้ใน ท่านอน
  สำหรับผู้ที่มีเต้านมขนาดใหญ่ ให้ใช้มือข้างนั้นประคอง และตรวจคลำเต้านมจากด้านล่าง
ส่วนมือ   อีกข้างให้ ตรวจคลำจากด้านบน
 
วิธีการคลำ 3 แบบ
 
 
 
 
 1. การคลำในแนวก้นหอย
เริ่มคลำจากส่วนบนของเต้านมไปตามแนว ก้นหอย จนกระทั่งถึงฐานเต้านมบริเวณ
รอบรักแร้
 2. การคลำในแนวรูปลิ่ม
เริ่มคลำจากส่วนบนของเต้านมจนถึง ฐานแล้ว กลับขึ้นสู่ยอดอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ให้
ทั่วทั้งเต้านม
 3. การคลำในแนวขึ้นลงจากใต้เต้านมถึง กระดูก ไหปลาร้า
เริ่มคลำจากใต้เต้านมถึงกระดูกไหปลาร้า แล้วขยับนิ้วทั้งสามคลำในแนวขึ้นลงและ
สลับกันไปเรื่อย ๆ จนทั่วทั้งเต้านม
   
4. นิ้วที่ใช้สัมผัส
   ใช้บริเวณกึ่งกลางนิ้วส่วนบนทั้งสามนิ้ว(นิ้ว ชี้  นิ้วกลาง นิ้วนาง)
  บริเวณกึ่งกลางนิ้วส่วนบนดังกล่าวจะสัมผัส ได้ดีและ กว้างกว่าส่วนปลายนิ้ว
  โค้งฝ่ามือเพื่อปรับให้นิ้วทั้งสามอยู่ในสภาพ  แบน ราบ สัมผัสกับเต้านม
  เคลื่อนนิ้วกด วนไปทั้งเต้านม

ิธีการกด 3 ระดับ
  1. กดเบา ๆ เพื่อให้รู้สึกถึงบริเวณใต้ผิวหนัง
  2. กดปานกลาง เพื่อให้รู้สึกถึงกึ่งกลางของเต้านม
  3. กดหนักขึ้น เพื่อให้รู้สึกถึงส่วนลึกใกล้ผนังปอด
   
>>>>>ศูนย์ถันยรักษ์แนะนำเรื่องการตรวจ เต้านม ด้วยตนเอง ดังนี้
 เริ่มอายุ 20 ปี ควรตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ทุกเดือน เป็นประจำ( หลังประจำเดือนหมด 3 วัน ) เลือกวิธีการ ตรวจเต้านมที่ถนัดวิธีใดวิธีหนึ่ง