สวมใส่ชุดชั้นในอย่างถูกวิธี : สวมใส่สเตย์
 

สวมใส่ชุดชั้นในอย่างถูกวิธี : สวมใส่สเตย์


 
ขั้นตอนการสวมใส่สเตย์
 
 

             การสวมใส่สเตย์ที่ เหมาะสมและถูกตามขั้นตอนนั้นจะสามารถช่วยให้เกิดความมั่นใจ
ในการสวมใส่และช่วยยืดอายุการใช้งาน ของเสตย์ได้ด้วย ลองมาตรวจสอบดูนะคะว่า คุณสวมใส่ถูกต้องหรือไม่

ม้วนหรือพับขอบเอวของ
สเตย์ลงมา
 
ค่อยๆสวมใส่โดยดึงขึ้น
ไปเรื่อยๆจนถึงขอบเอว
ระวังอย่าให้เล็บเกี่ยวที่สเตย์
เพราะอาจ ทำให้บริเวณ
ที่ถูกเล็บเสื่อม คุณภาพเร็ว
 
       
ตรวจดูขอบขาให้อยู่ใน
ตำแหน่งที่เหมาะสมโดย
ดึงด้านข้างเป้าขึ้นมาด้าน
หน้าเล็กน้อยจะทำให้รู้สึก
กระชับพอดีกับบริเวณขาอ่อน
 
ตรวจดูบริเวณ สะโพกให้เก็บ
กระชับเนื้อสะโพกบริเวณด้านข้าง
และก้นได้หมด