สวมใส่ชุดชั้นในอย่างถูกวิธี : สวมใส่ยกทรง
 

สวมใส่ชุดชั้นในอย่างถูกวิธี : สวมใส่ยกทรง


 
ขั้นตอนการสวมใส่ยกทรง
 
 

        เมื่อ ทราบวิธีการหาขนาดชุดชั้นในที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรที่จะละเลยการสวมใส่ที่ ถูกวิธีด้วย
เพื่อเป็นการทนุถนอมทรวงอกและช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดชั้นในด้วย

คล้องแขนเข้าใน
สายบ่า ทั้งสองข้าง
 
โน้มตัวให้ทรวงอก 
เข้าไปอยู่ในทรงของ
ตัวเสื้อแล้วเอื้อมมือ
ไปติดตะขอที่ด้านหลัง
 
       
ใช้มือจัดเนื้อเต้าทรง
ที่อยู่บริเวณ ด้านข้าง
ให้เข้าเต้าทรงของ
ตัวเสื้อให้หมด
 
ปรับสายบ่าให้อยู่
ในตำแหน่ง ที่พอดี
กับรูปร่าง ( ยอดอกอยู่
ในแนวกึ่งกลาง ระหว่าง
หัวไหล่และ  ข้อศอก )