การหาขนาดชุดชั้นในด้วยตนเอง : สเตย์
 

การหาขนาดชุดชั้นในด้วยตนเอง : สเตย์


 
การหาขนาดสเตย์ ( HIPS – GIRDLE ) 

            ส่วนวิธีการวัดสัดส่วนเพื่อ หาขนาดสเตย์ นั้น จะต้องวัด 2 ตำแหน่ง คือ รอบเอวและรอบสะโพก
แล้วนำค่าตัวเลขทั้ง 2 ตำแหน่ง มาเทียบกับตารางขนาดสเตย์

ตัวอย่างการหาขนาดสเตย์
รอบเอว
62
ซม.
รอบสะโพก
84
ซม.
ขนาดสเตย์ที่ได้คือ                  SIZE   64

ตารางเทียบขนาดสเตย์ (HIPS - GIRDLE)
SIZE
58
64
70
76
82
90
รอบเอว
55 - 61
61 - 67
67 - 73
73 - 79
78 - 86
86 - 94
รอบสะโพก
80 - 90
83 - 93
86 - 96
89 - 99
92 - 102
95 - 105