การหาขนาดชุดชั้นในด้วยตนเอง : กางเกงใน
 

การหาขนาดชุดชั้นในด้วยตนเอง : กางเกงใน


 
การหาขนาดกางเกงใน 

        สำหรับการวัดสัดส่วนเพื่อหาขนาด กางเกงในนั้นให้ใช้สายวัดด้านเซนติเมตร วัดรอบสะโพก
เพียงตำแหน่งเดียว แล้วนำตัวเลขที่ได้มาเทียบกับ ตารางขนาดกางเกงใน

ตัวอย่างการหาขนาดกางเกงใน
---------------------------------------------------
    รอบ สะโพก  84   ซม
    ขนาดกางเกงในที่ได้คือ   SIZE    M
 
 
ตารางเทียบขนาดกางเกงใน
SIZE
S
M
L
LL
EL
EEL
รอบสะโพก
80 - 88
85 - 93
90 - 98
95 - 103
100 - 108
105 - 113