การหาขนาดชุดชั้นในด้วยตนเอง : ยกทรง
 

การหาขนาดชุดชั้นในด้วยตนเอง : ยกทรง


 
การหาขนาดยกทรง

       การ เลือกสวมใส่ยกทรงที่เหมาะสม ได้สัดส่วนและมีทรวดทรงที่สวยงามนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือก
ขนาดยกทรง ( คัพและไซส์ ) ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสรีระและสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลือกซื้อ
ยกทรงคือ การวัดสัดส่วน เพื่อหาขนาด คัพ–ไซส์ อย่างถูกวิธี

 
1 . ยืนตรงแล้วใช้สายวัด ( ด้านเซนติเมตร ) วัดตำแหน่ง
รอบอก โดยให้สายวัดผ่านจุดหัวถันทั้ง 2 ข้าง
2. จากนั้นวัดรอบใต้อก ( ซึ่งจะบอกถึงขนาดลำตัว )

*** เส้นรอบวงทั้งสองตำแหน่งนี้ ควรอยู่ในแนวขนานกับพื้น และไม่รัดแน่น หรือหลวมเกินไป จากนั้นนำตัวเลขที่ได้มาลบกัน แล้วนำผลต่าง มาดูตารางเปรียบเทียบ ขนาดชุดชั้นในผลต่างที่ได้คือ ขนาดของ คัพ ส่วนขนาดของ ไซส์ นั้นนำตัวเลขที่ได้จากการวัดอบใต้อก มาเทียบกับตารางยกทรงได้เลย

ตัวอย่างการหาขนาด (คัพ – ไซส)์ ของยกทรง
รอบอก
81
ซม.
รอบใต้อก
69
ซม.
ผลต่าง
12
ซม.
ขนาดคัพ คือ   B   ขนาดไซส์คือ   70
ขนาดยกทรงที่ได้คือ   B 70
 
      
 
   ตารางเทียบขนาดยกทรง( ขนาดคัพ-ขนาดไซ ส์ )
ตารางขนาดคัพ
ขนาดคัพ
ผลต่างรอบอก - รอบใต้อก
A
9.0 - 11.0 ซม.
B
11.5 - 13.5 ซม.
C
14.0 - 16.0 ซม.
D
16.5 - 18.5 ซม.
E
19.0 - 21.0 ซม.
>E
21.5 ขึ้นไป
ตารางขนาดไซส์
ขนาดไซส์
รอบใต้อก
65
63.0 - 67.0 ซม.
70
68.0 - 72.0 ซม.
75
73.0 - 77.0 ซม.
80
78.0 - 82.0 ซม.
85
83.0 - 87.0 ซม.
90
88.0 - 92.0 ซม.
95
93.0 - 97.0 ซม.
100
98 .0 - 102 ซม.
105
103.0 - 107 ซม.