สรีระกับชุดชั้นใน : สะโพกกับสเตย์
 

สรีระกับชุดชั้นใน : สะโพกกับสเตย์


 
สะ โพกกับสเตย์
.
   
 
  แบบ มาตรฐาน STANDARD TYPE
             ลักษณะสะโพกได้สัดส่วนกลมกลึง มีความแตกต่างกับรอบเอว ประมาณ 23 – 30 ซม. เป็นรูปแบบที่ได้มาตรฐานสวยงาม
สามารถใส่ชุด ชั้นในได้หลายรูปแบบ และถ้าต้องการถนอม รูปร่างให้ได้ สัดส่วน ที่สวยงาม ควรสวมใส่ HIPS หรือ PANTS
 
 
   แบบ สามเหลี่ยม TRIANGLE TYPE
         ลักษณะสะโพกจะเป็นรูปหัวใจคว่ำลง พบมากใน กลุ่มสตรี
วัย 20 กว่า เนื้อสะโพกตรงช่วงต้นขามีมาก จึงมักประสบปัญหาเมื่อใส่ เสื้อผ้ารัดรูป
ควรเลือกใช้สเตย์ แบบขายาวเพื่อช่วยเก็บกระชับต้นขา
และช่วยให้เกิด ความสบายในขณะเคลื่อนไหว
   

 
  แบบทรง กระบอก TRUNK TYPE
             ลักษณะสะโพกไม่มีส่วนเว้าของเอว ตรง กลมเหมือนกระบอก
หรือท่อ ส่วนใหญ่จะเป็นสตรีวัยกลางคน
ควร เลือกใช้สเตย์แบบเอวสูง ขาสั้นหรือขายาวก็ได้
ช่วยให้ เอวคอดและ ควบคุมสะโพกให้ได้สัดส่วน  
   

 
  แบบ มุม ANGLE TYPE
        ลักษณะสะโพกส่วนเอวจะเว้า และเนื้อสะโพกจะสะสมไขมัน
ออกด้านข้าง ส่วนใหญ่จะพบเมื่ออายุมากขึ้น
สามารถเลือกใช้สเตย์ทั้งแบบขาสั้นและแบบขา ยาว ซึ่งจะช่วย ควบคุมรูปร่าง ตั้งแต่ เอว สะโพก ต้นขาจนติดขาอ่อน ให้ได้สัดส่วน
ที่สวยงาม  
   

 
  แบบ สี่เหลี่ยม SQUARE TYPE
       ลักษณะสะโพกผายออกตั้งแต่เอวถึงต้นขา แสดงความสมบูรณ์
ของสตรีที่เป็น ผู้ใหญ่แล้ว
ควรเลือกใช้สเตย์ แบบขายาวมีแผ่นยกสะโพก PELY UP
ด้านหลัง เพื่อช่วย ยกสะโพกให้สูงขึ้น และเก็บเนื้อบริเวณต้นขาไว้