สรีระกับชุดชั้นใน : ทรวงอกกับยกทรง
 

สรีระกับชุดชั้นใน : ทรวงอกกับยกทรง


 
ทรวง อกกับยกทรง
.
   
 
  ทรวง อกแบบ CHERRY
        ลักษณะทรวงอกค่อนข้างแบนราบ ฐานเต้าเห็นไม่เด่นชัด
ความพุ่งชันของ กล้ามเนื้อทรวงอกมีน้อยมาก
ควรเลือกยกทรงแบบเสริมฟองน้ำ หรือ SEAMLESS
เพื่อช่วยให้ทรวงอก ดูดีมีเนื้อขึ้น เหมาะกับรูปร่างและบุคลิก
 

 
  ทรวง อกแบบ LEMON
        ลักษณะทรวงอกฐานเต้ากว้าง ความพุ่งชันของกล้ามเนื้อ
ทรวงอกค่อนข้างน้อย สามารถเลือกยกทรงได้ทั้งแบบมีโครงและไม่มีโครง
เพื่อช่วยเก็บ กระชับฐานทรง ทำให้ทรวงอกได้รูปทรงมากขึ้น
   

 
  ทรวง อกแบบ GREEN APPLE
         ลักษณะทรวงอกฐานเต้ามีรูปโค้งเป็นครึ่งวงกลมเห็น
เด่นชัด ความพุ่งชันของ กล้ามเนื้อทรวงอกมีค่อนข้างมาก
ควรเลือกยกทรงแบบ ที่มีฐานเป็นทรงกลม มีหรือ
ไม่มีโครง ก็ได้เพื่อช่วยเก็บทรงให้เข้ารูปเหมาะกับฐานเต้า
ของทรวงอก
   

 
  ทรวง อกแบบ PINEAPPLE
        ลักษณะทรวงอกฐานเต้าเล็ก มีความพุ่งชันของกล้ามเนื้อ
ทรวงอกมาก โดย เฉพาะมีเนื้อเต้าออกด้านข้างมาก จึงแลดูทรวงอก ค่อนข้างใหญ่
ควรเลือกยกทรงแบบมีส่วนต่อระหว่างเต้าทรงกับลำตัว
เป็นเส้นโค้ง หรือแบบ ที่มีด้านข้างลำตัวสูง ซึ่งช่วยเก็บกระชับ เต้าทรงและเนื้อบริเวณด้านข้าง
   

 
  ทรวง อกแบบ STRAWBERRY
      ลักษณะทรวงอกเริ่มหย่อนคล้อย บริเวณเนินอกมีกล้ามเนื้อ
ทรวงอกน้อย 
ควรเลือกยกทรงแบบมีโครง โดยเฉพาะรูปแบบตะขอหน้า เพื่อช่วยประคับประคองทรวงอกให้สูงขึ้น และเก็บอกให้ชิด
เข้าหากัน ทำให้ทรวงอกดูอิ่มสวยงามได้รูปทรง
   
 

 
  ทรวง อกแบบ PEAR

             ลักษณะทรวงอกจะหย่อนคล้อยเห็นได้ชัดเจน
บริเวณเนินอก ไม่มีกล้ามเนื้อ เนื้อทรวงอกจะไปอยู่บริเวณ
ใต้ฐานเต้า เกิดจากการขาดการดูแลที่เหมาะสม
ในวัยสาวหรือกรรมพันธุ์
ควรเลือกยกทรงแบบดันทรง เพื่อช่วยประคับประคองทรวงอกให้สูงขึ้น และรองรับไม่ให้มีการเคลื่อนคล้อยมากขึ้น