Young /
Code : WB 3846    
Cup/Size : A, B 65-80, C 70-75    
Color : BE, BU, RE, BL    
Wacoal
เปลี่ยนได้หลายคัพ / อัพอึ๋มได้หลายขนาด แค่ปั๊ม! ก็อัพอึ๋มได้หลายขนาด