Wacoal Pink Ribbon

วาโก้ ส่งต่อพลังใจและความห่วงใยให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชวนคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรม “หมวกสวย ใจสวย”

  09 พ.ย. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมส่งต่อพลังใจและความห่วงใย ในกิจกรรม “หมวกสวย ใจสวย” ด้วยการประดิษฐ์ตกแต่งหมวกอย่างสวยงาม เพื่อนำไปมอบแด่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ โดยกิจกรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องเอ็กซิบิชั่น ชั้น 3 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของ ‘วาโก้’ ที่เชื่อว่า ผู้หญิงสวยที่สุดจากข้างใน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับทุกความต้องการของผู้หญิงในทุกช่วงวัย รวมทั้งใส่ใจในเรื่องสุขภาพ และโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มะเร็งเต้านม” ที่ปัจจุบันพบว่า สถิติผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ในไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 15,000 รายต่อปี ซึ่งการรักษาด้วยเคมีบำบัดมีความจำเป็นต่อผู้ป่วยมะเร็งเป็นอย่างมาก แต่จะส่งผลกระทบทำให้ผู้ป่วยผมหลุดร่วง ผู้ป่วยจึงต้องการหมวกหรือวิกผม เพื่อสวมใส่ปกคลุมศีรษะให้เกิดความมั่นใจในการปรากฏตัวสู่สังคม แต่ด้วยขั้นตอนการผลิตวิกผมต้องใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ปริมาณวิกผมไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการริเริ่มจัดกิจกรรม “หมวกสวย ใจสวย” ในครั้งนี้”

ที่ผ่านมา ‘วาโก้’ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อจิตอาสาทำความดีทั้งในและนอกองค์กรอย่างชัดเจน ครั้งนี้ก็เช่นกันที่เราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในการออกสู่สังคมอีกครั้ง พร้อมทั้งอยากที่จะส่งมอบพลังใจและความห่วงใยให้กับผู้ป่วยให้มีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้าย และมีสุขภาพแข็งแรงโดยฉับพลัน อีกทั้งยังคงเน้นจุดยืนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสังคม โดยบริษัทฯ ได้ทำการบริจาควัตถุดิบให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมว่าจ้างให้สตรีบ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์ฝึกอาชีพของสมาคม ทำการผลิตหมวกเหล่านี้ขึ้น และท้ายสุดเราก็ไม่ลืมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับกว่า 3,000 ชีวิต มาร่วมตกแต่งหมวกจำนวน 3,500 ใบ ให้มีความสวยงามก่อนส่งมอบให้แก้ผู้ป่วย กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคี และลดช่องว่างในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้องค์กรสามารถเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับหมวกทั้งหมดทาง ‘วาโก้’ จะนำไปมอบแด่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงพยาบาลของภาครัฐที่ดูแลการรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งโดยเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 8 แห่งด้วยกัน

“สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมอยู่ในตอนนี้ ‘วาโก้’ อยากที่จะส่งต่อกำลังใจแก่ผู้ป่วยทุกท่าน เพราะเราเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ป่วยทุกรายต้องการกำลังใจทั้งในช่วงการรักษา หรือแม้กระทั่งช่วงพักฟื้น ส่วนท่านใดที่เพิ่งตรวจพบก็อย่าท้อแท้ เพราะโรคนี้หากตรวจพบเร็ว และได้รับรักษาอย่างถูกวิธีก็สามารถรักษาให้หายได้ ที่สำคัญอยากให้ผู้หญิงไทยทุกคนหันมาตระหนักถึงภัยของโรคร้ายนี้ และรู้จักการดูแลสุขภาพเต้านมอย่างถูกวิธี พร้อมหมั่นตรวจสุขภาพประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้หญิงวัยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้หญิงไทยห่างไกลและปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม” นางสาวการุณี กล่าวทิ้งท้าย