Wacoal Pink Ribbon

กิจกรรม ปี 2561

“วาโก้ โบว์ชมพู” เปิดตัวของที่ระลึกปี 2561 ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้


  20 เม.ย. 2561

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลก โดยเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ซึ่งเป็นโครงการการกุศลที่ดำเนินงานผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ ...