Wacoal Pink Ribbon

กิจกรรม ปี 2560

"วาโก้" ชวนสาวไทยต้านภัยโรคร้ายสานต่อโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" ปีที่ 17


  01 ก.ค. 2560

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยฯ สานต่อโครงการโรดโชว์การกุศล "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ปี 2560" ซึ่งจัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 17 เพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมที่เป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ...