Wacoal Pink Ribbon

"วาโก้" ร่วมกับ "สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" ลงพื้นที่ภารกิจโครงการ "แม่ลูกผูกพัน ต้านภัยมะเร็งเต้านม เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ"

  7 ส.ค. 2557

วาโก้ ชุดชั้นในสตรีที่เข้าใจผู้หญิงอย่างแท้จริง ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อสตรีไทย ภายใต้โครงการ "แม่ลูกผูกพัน ต้านภัยมะเร็งเต้านม เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจเอกซเรย์เต้านม โดยนำรถแมมโมแกรมเคลื่อนที่ไปให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องมะเร็งเต้านมแด่แม่ผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา บิ๊กบอสใหญ่แห่งผลิตภัณฑ์วาโก้ เปิดเผยว่า "กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมที่ผ่านมา ถือว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้ ได้ให้การตรวจคัดกรองสำหรับแม่ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ถือว่าอยู่ในช่วงอายุที่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้ ซึ่งวาโก้ได้ให้การสนับสนุน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงพื้นที่ให้การตรวจแก่คุณแม่ผู้ด้อยโอกาสที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุวาสะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 ราย และที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน 43 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 83 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อผู้หญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมอีกด้วย"

ด้านการตรวจ ทาง นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า "โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมถือว่าเป็นมะเร็ง อันดับหนึ่งในหญิงไทย ในวันนี้จึงได้มาแนะนำการตรวจค้นหาโดยการคลำเต้านมด้วยตนอง จากนั้นเป็นการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์แมมโมแกรม พร้อมกับการตรวจอัลตราซาวนด์ เต้านมเพื่อความแม่นยำเที่ยงตรง ในการตรวจมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา และกลุ่มที่สองคือกลุ่มคุณแม่ที่รายได้น้อย หาเช้ากินค่ำ เอาแต่ทำงาน โดยไม่สนใจตรวจมะเร็งเต้านม กิจกรรมนี้จึงจัดเพื่อให้หญิงไทยใส่ใจสุขภาพที่ดีแก่ตนเองและคนในครอบครัว"

โสภาพรรณ ทุมโฆสิค ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสะเวศม์ ตัวแทนแม่ผู้ด้อยโอกาส จากการลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสะเวศม์ กล่าวว่า "ต้องขอขอบคุณทางวาโก้ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมในวันนี้ ซึ่งในวันนี้พวกเราทุกคนถือว่า ได้เข้าใจในเรื่องของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมเบื้องต้นอย่างครบถ้วน ทำให้พวกเรามีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ"