Wacoal Pink Ribbon

วาโก้จับมือซีพีเอ็นจัดกิจกรรม "วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด" ปีที่2 หาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ

  6 ก.ค. 2555

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น จัดกิจกรรม "วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด" ปีที่ 2 เชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าวาโก้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 13 สาขา ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมถึงการสาธารณสุข ทั้งนี้ การมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคน ปรารถนา แต่ยังมีคนจำนวนมากที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง และไม่มีเงินเพียงพอที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง วาโก้จึงประสาน ความร่วมมือกับซีพีเอ็นอีกครั้งหนึ่งในการจัดกิจกรรม วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด เป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถือเป็นการมอบโอกาสในการมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ในสังคม" นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ม.ล.จิราธร จิรประวัติ ศิลปินวาดภาพชั้นครูให้เกียรติมาร่วมออกแบบของที่ระลึกในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ กรรมการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า "ภาระกิจหนึ่งของมูลนิธิ รามาธิบดีฯ คือการช่วยเหลือด้านงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในหลากหลายกรณีให้ได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลและสามารถกลับมามีชีวิตที่ดีต่อไป ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับความช่วยเหลือแล้วหลายหมื่นคน ซึ่งสิ่งนี้คงจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาและองค์กรต่างๆ ทางมูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงขอขอบคุณบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมวาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด เพราะเราเชื่อว่าการให้สุขภาพที่ยั่งยืน คือการให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด"

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ซีพีเอ็นมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนกิจกรรมวาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการให้และมาร่วมกันเป็นผู้ให้ตามกำลังความสามารถของแต่ละคน พลังของน้ำใจที่เรามีให้แก่ผู้อื่นจะ เป็นสิ่งที่ช่วยค้ำจุนสังคมไทยให้ยั่งยืนและมีความสุขต่อไป"

"วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด" เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" โครงการเพื่อสังคมของวาโก้ซึ่งดำเนินมากว่า 10 ปี ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม เช่น รณรงค์ให้ผู้หญิงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สนับสนุนเงินทุนและเครื่องมือทางการแพทย์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกิจกรรมวาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด ในปีที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยได้นำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้มอบสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นจำนวน 2 ล้านบาท


VDO

วาโก้ โบว์ชมพู ปีที่2

วาโก้จับมือซีพีเอ็นจัดกิจกรรม "วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด" ปีที่ 2 หาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผ่านมูลนิธิรามาธิบดี