Wacoal Pink Ribbon

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนับสนุน รพ.ศิริราช ผ่าตัดเสริมเต้านมแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ พร้อมเชิญชวนผู้หญิงรับการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม

  23 ส.ค. 2555

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ จัดโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2555" สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่สูญเสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา ของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งจับมือสถาบัน มะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จัดกิจกรรม 'Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.' มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าวาโก้และรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2555

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงอันตรายและรู้จักการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม ด้วยการตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้จัดกิจกรรมหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจรักษาโรคมะเร็งเต้านมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ในปีนี้เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา ของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องสูญเสียเต้านม จากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"

ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ทีมศัลยแพทย์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม และสาขาวิชาศัลยแพทย์ตกแต่ง ได้ร่วมกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมออกทั้งหมด ให้ได้รับการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่ จำนวน 80 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดจากบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท)

ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า " การผ่าตัดเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบัน ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เข้ารับการผ่าตัดมากกว่า 800 รายต่อปี มีทั้งการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดและการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมไว้ แต่วิธีหลังมีข้อจำกัดคือ ต้องเป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นและผู้ป่วยต้องได้รับการฉายรังสีรักษาหรือการให้เคมีบำบัดภายหลังการผ่าตัด ดังนั้นจึงมีผู้ป่วยไม่ถึงร้อยละ 40 ที่ได้รับการรักษาวิธีนี้ อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด อาจได้รับความทุกข์ทรมานใจจากการสูญเสียรูปลักษณ์ของความเป็นสตรีไป แต่ด้วยเทคนิคในการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมในปัจจุบัน สามารถทำให้ผู้ป่วยที่เคยรับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด มีเต้านมใหม่โดยไม่มีผลกระทบกับการรักษามะเร็งเต้านมแต่อย่างใด"

ทีมศัลยแพทย์สาขาศีรษะ คอ และ เต้านม และสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จะเป็นผู้ให้การดูแลรักษาและร่วมประเมินผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการฯตามเกณฑ์ต่างๆ ในเบื้องต้น ดังนี้

  1. เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด และได้รับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  2. เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะมะเร็งลุกลามและต้องได้รับการรักษาด้านเคมีบำบัด และการ ฉายรังสีรักษาครบถ้วนแล้ว
  3. ผ่านการคัดกรองวินิจฉัยจากแพทย์ รพ.ศิริราช
  4. ผู้ป่วยจะต้องได้รับการประเมินจากนักสังคมสงเคราะห์ รพ. ศิริราช ว่าเป็นบุคคลที่มี รายได้น้อย และเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ
  5. ผู้ป่วยจะต้องเข้าพักในหอผู้ป่วยสามัญเท่านั้น

ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะมีสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม ก็สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดต่อที่ คลินิกเต้านมรพ.ศิริราช ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 7 โทร 0 2419 4974 - 5 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2419 7646 - 9

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ในปีนี้ยังมีการจัดกิจกรรม 'Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.' รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดภัยจากโรคร้ายนี้ โดยร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ในการให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ทั้งนี้ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ครบ 6,000 บาทต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์ตรวจแมมโมแกรมฟรี 1 ครั้งที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาสมุย และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา รวมสถานพยาบาลที่ให้บริการ 19 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า "มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้หญิง ซึ่งจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตก จึงควรให้ความสำคัญกับการตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอ ผู้หญิงที่ควรรับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และมีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม ส่วนผู้ที่คลำพบก้อนในเต้านมหรือสงสัยว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเต้านม หรือมีความจำเป็นต้องรับยาฮอร์โมนเสริม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณา ทำการตรวจแมมโมแกรมเป็นกรณีไป สำหรับผู้หญิงที่อายุน้อยก็ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีเป็นประจำทุกเดือน และรับการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญปีละครั้ง"

ด้าน พลตรี นพ.นิวัฒน์ บุญยืน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ ตัวแทนเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา กล่าวว่า "โรคมะเร็งเต้านมเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้หญิง แม้จะยังอยู่ในวัยสาวก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้เช่นเดียวกัน จึงอยากให้ใส่ใจและหมั่นตรวจสุขภาพเต้านม การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการได้รับรังสีต่ำกว่าวิธีการตรวจแบบเดิมประมาณ 30-60% และไม่เจ็บปวด จึงอยากให้คุณผู้หญิงชักชวนคนใกล้ตัวเข้ารับการตรวจเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของคนที่เราห่วงใย"

"เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม จะมีส่วนช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง แมมโมแกรมที่มีความปลอดภัยและมีความแม่นยำสูง สามารถตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มแรกที่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด ลดความเสี่ยงของ การสูญเสียเต้านมและผลข้างเคียงจากการรักษาได้" นายธรรมรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย


VDO

แถลงข่าววาโก้โบว์ชมพู

งานแถลงข่าว วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2555

วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม

มอบเงินสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรมรักษาสุขภาพเพื่อผู้ป่วยทางศัลยกรรม

วาโก้ โบว์ชมพู

Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life