News / วาโก้ โบว์ชมพู
 

29 มกราคม 2556

 

 

วาโก้จัดงานแถลงข่าวโครงการวาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม 2556 
Power of Women : รวมพลังหญิงไทย สู้ภัยมะเร็งเต้านม
 

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (กลาง) กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  แถลงข่าวโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2556 “Power of Women: รวมพลังหญิงไทย สู้ภัยมะเร็งเต้านม” รณรงค์หญิงไทยป้องกันโรคมะเร็งเต้านม โดยมีนายแพทย์ ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พลตรี นายแพทย์ นิวัฒน์ บุญยืน (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถและผู้แทนในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภกร โรจนนินทร์ (ที่สองจากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วรเทพ อัศวเกษม (ที่สามจากขวา) รองผู้อำนวยการ ผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมปวริศา เพ็ญชาติ (ซ้ายสุด) และ สุดรัก สุวรรณชัยรบ (ขวาสุด) ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 เมื่อเร็วๆ นี้