News / วาโก้ โบว์ชมพู
 

7 มกราคม 2556

 

 

วาโก้สานต่อการให้ บริจาค 2.5 ล้านบาท จากโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด ปีที่ 2” แด่มูลนิธิรามาธิบดี

 

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน), (ซ้ายสุด) วรเทพ อัศวเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ (กลาง) พร้อมทีมผู้บริหารวาโก้ มอบเงินบริจาคจำนวน 2,500,000 บาท จาก “โครงการวาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด ปีที่ 2” แด่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยมี ศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี (ที่สองจากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิรามาธิบดี เมื่อเร็วๆ นี้

 

……………………………………

 

อรพรรณ พานิชสุข  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วาโก้   โทรศัพท์ 086-554-9726 , 02-293-9000 ต่อ 333