News / วาโก้ โบว์ชมพู
 

26 กรกฏาคม 2555

วาโก้โบว์ชมพู สู้ภัยมะเร็งเต้านม

วาโก้ เปิดตัวโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2555” สนับสนุนศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
 ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์  (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พลตรี นพ.นิวัฒน์ บุญยืน (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ พร้อมทีมแพทย์ผู้เชียวชาญ ศิริราชพยาบาล และ พัชรศรี เบญจมาศ (ซ้ายสุด) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2555” โครงการร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่สูญเสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา ของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกิจกรรม ‘Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.’ ซึ่งร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าวาโก้และรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์วาโก้ โทร.02-689-8515-6