สอบถามข้อมูลนักลงทุน

เรายินดีตอบคำถาม และรับฟังข้อคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อเราได้ที่ :


แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
132 ซอยเจริญราษฏร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

  • นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
  • เลขานุการบริษัท
  •  
  • 0-2689-8324
  • secretariat@wacoal.co.th

หรือ

  • นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
  • ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
  •  
  • 0-2289-3100 ต่อ 331
  • invest@wacoal.co.th

ติดต่อผ่านทางอีเมล

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล