โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2562

วาโก้ เดินหน้าสานต่อความสำเร็จแคมเปญรักษ์โลก “วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) และ Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้)

  11 ก.พ. 2562

“วาโก้ บราเดย์” บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ทางวาโก้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งในทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั่วไปที่เล็งเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับสตรีที่อยู่ในบ้านพักฉุกเฉินได้มีอาชีพ มีกำลังใจกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง . . .