โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2560

"วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 6

  12 ก.พ. 2560

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 6 สำหรับโครงการสร้างสรรค์สังคม "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" ภายใต้แนวคิด "Zero Waste" (ขยะ เท่ากับ ศูนย์ ) และ "Social Enterprise" (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) โดยในปีนี้ผลิตภัณฑ์วาโก้ แบรนด์ชุดชั้นในอันดับหนึ่งของไทย ยังคงมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ที่ต้องการคืนสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม โดยขอรับบริจาคบราเก่ามาแยกชิ้นส่วนและย่อยสลายเป็นพลังงานทดแทน...