โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2558

รักสิ่งแวดล้อม...วาโก้ นำบราเสื่อมสภาพมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิง

  15 ต.ค. 2558


 

อุกฤษฎ์ อัชชโคสิต ผอ.ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในและประธานคณะกรรมการซีเอสอาร์ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ ผช.ผอ.ฝ่ายศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และวรรณี ตันตระเศรษฐี ผจก.โครงการวาโก้ บราเดย์ นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งมอบบราเสื่อมสภาพจากโครงการบราเดย์ "บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" ปีที่ 4 เพื่อนำมาย่อยสลายใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเผาแบบระบบปิดในเตาปูนซีเมนต์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานจีโอไซเคิล จังหวัดสระบุรี